Software License || KMUTNB
หน้าแรก

Google

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (มจพ.) ได้จัดหาผลิตภัณฑ์ Google Workspace รุ่น Education Plus มาให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยใช้อย่างเป็นทางการ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้โดเมน @email.kmutnb.ac.th (นศ.) และ @ส่วนงาน.kmutnb.ac.th (บุคลากร)

ฟีเจอร์ที่สำคัญ อาทิ ไฟล์บันทึกการประชุมเก็บไว้ที่ไดรฟ์, ผู้เข้าร่วมประชุมได้สูงสุด 500 คน, สตรีมมิงแบบสดภายในโดเมน สูงสุด 100,000 คน, สร้างแบบสำรวจ(โพล) พร้อมด้วยการถามและตอบ, สร้างห้องประชุมกลุ่มย่อย, การติดตามการเข้าร่วม, การลดเสียงรบกวน, เครื่องมือการตรวจสอบความปลอดภัย เป็นต้น

อ่านรายละเอียดเครื่องมือและฟีเจอร์ที่สำคัญของรุ่น Education Plus (คลิกที่นี่)

ขั้นตอนการขอสิทธิ์